Partnerzy

Nextep Technologies

nextep-technologies.pl - producent rozwiązań IoT

Nextep Technologies jest producentem rozwiązań IoT. Firma Efekt Technologies jest oficjalnym przedstawicielem handlowym produktów firmy Nextep Technologies takich jak „MyMeter” – urządzenie monitoringu energii elektrycznej w czasie rzeczywistym zintegrowane z dedykowaną aplikacją webową.

BPI Polska

Zarządzanie energią i wzrost efektywności

BPI Polska jest firmą doradczą działającą w zakresie kompleksowych zmian organizacyjnych oraz rozwoju kapitału ludzkiego. Proces wdrażania systemów monitoringu i optymalizacji produkcji powinien zostać wsparty wdrożeniem nowych standardów organizacji i efektywności pracy. Analogicznie, odnosząc się do związku pomiędzy zarządzaniem informacją i systemami motywacji otwierają się pola wdrożenia systemu pomiarów głównych czynników produkcji.

AGH w Krakowie

Zarządzanie energią i wzrost efektywności

Efekt Technologies nawiązał współpracę z Katedrą Elektroniki oraz Katedrą Metrologii na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z zakresu opracowania i wdrożenia zintegrowanej sieci czujników energii elektrycznej. Celem wspólnego przedsięwzięcia B+R jest wdrożenie niezawodnego systemu pomiarowego, będącego jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przy optymalizacji krytycznych procesów w przedsiębiorstwie.