Integracja i przetwarzanie BigData

Efekt Technologies oferuje usługi z zakresu integracji, gromadzenia i przetwarzania dużych wolumenów danych – Big Data. Technologia ta ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie dużej ilości cyfrowych danych towarzyszy potrzeba zdobywania nowych informacji lub wiedzy. Analiza tak dużych wolumenów danych pozwala na pozyskanie wiedzy wspomagającej podejmowanie decyzji, odkrywanie nowych zjawisk i optymalizację procesów. Big Data charakteryzują trzy czynniki:

  • Duża ilość danych,
  • Duża zmienność danych,
  • Duża różnorodność danych.

Bardzo ważnym etapem procesu jest końcowa ocena rezultatów, która weryfikuje postawione hipotezy i wyciągnięte z analizy wnioski.

BigData

Nasze kompetencje i doświadczenia w tej dziedzinie mówią, iż praca na tak dużych zbiorach danych wymaga szczególnego podejścia. Odpowiednie przeprowadzenie procesu integracji, przetwarzania i analizy danych jest skomplikowane, lecz prowadzi do zdobycia nowej wiedzy, której pozyskanie jest ciężkie lub wręcz niemożliwe inną drogą.