MyLogic

Autorska warstwa integracji danych, funkcjonująca na obiekcie klienta, pozwala na akwizycję odczytów z odległych od siebie punktów pomiarowych oraz umieszczenie ich na serwerze centralnym. Obecnie wykorzystujemy dwie wersje aplikacji MyLogic o odmiennej architekturze: wersja serwerowa oraz wersja standalone.

Funkcje warstwy akwizycji danych

  • transmisja danych,
  • integracja różnych protokołów komunikacyjnych i źródeł danych,
  • możliwość komunikacji z zewnętrznymi systemami,
  • bezpieczeństwo i buforowanie danych, zmniejszające ryzyko ich utraty,
  • algorytmika zaawansowanej analizy danych na najniższym poziomie.

Wersja serwerowa

Podstawowa wersja aplikacji, wykorzystywana między innymi w rozwiązaniu MyMeter, jako centralna usługa odczytu, magazynowania i udostępniania danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej. Charakteryzuje ją architektura typu klient – serwer, gdzie to aplikacja serwerowa jest odpowiedzialna za inicjację komunikacji z punktami klienckimi, które się do niej podłączają.

MyLogic server

Wersja standalone

Wersja samodzielna aplikacji MyLogic, wykorzystywana w rozwiązaniu MyMesh jako aplikacja koordynatora MyMesh-C. Odpowiada za komunikację pomiędzy węzłami końcowymi MyMesh-N a koordynatorem, odbierając dane pomiarowe z czujników (np. temperatury). Następnie dane przekazywane są poprzez dowolne medium komunikacyjne do serwera bazodanowego.

MyLogic standalone

Architektura

Aplikacja MyLogic jest stworzona według najnowszych standardów IT. Składa się z kilku wydzielonych modułów, które zapewniają odpowiednią separację logiki biznesowej od danych, interfejsów oraz warstwy prezentacji.

Moduły MyLogic

  • core aplikacji
  • interfejs graficzny
  • interfejsy komunikacyjne (API)
  • baza danych
MyLogic