Projektowanie systemów SCADA do monitorowania zużycia energii

Monitoring energii elektrycznej za pomocą rozwiązania „MyMeter”

MyMeter to najlepsza platforma odczytu, wizualizacji i analizy danych, pochodzących ze zdalnych urządzeń pomiarowych (np. licznik energii elektrycznej) oraz innych źródeł. Naszym klientom oferujemy kompleksową usługę, obejmującą montaż i serwis urządzeń, dostęp do wizualizacji danych i analiz oraz alert zużycia energii.

MyMeter

Korzyści płynące z wykorzystania platformy MyMeter

ELASTYCZNOŚĆ

 • możliwość odczytywania danych z dowolną granulacją (odczyt co 10 sekund lub więcej),
 • możliwość eksportu danych oraz interfejsowania się z dowolnymi systemami informatycznymi,
 • urządzenia mogą być zamontowane wewnątrz lub na zewnątrz budynków i nie ingerują w układ pomiarowy OSD,
 • łatwa integracja różnych rodzajów urządzeń pomiarowych – do liczników energii elektrycznej mogą zostać dodane dodatkowe czujniki (ruchu, temperatury, wilgotności i inne).

WYGODA

 • kontrolowanie w czasie rzeczywistym zużycia energii elektrycznej z dowolnego miejsca na świecie poprzez przeglądarkę internetową,
 • dowolna konfiguracja i agregacja danych – prezentacja w intuicyjny sposób, wgląd w dane historyczne,
 • tabelaryczne zestawienie danych z możliwością eksportu w trzech najpopularniejszych formatach,
 • alerty zużycia i przekroczeń wysyłane na SMS lub e-mail.

BEZPIECZEŃSTWO

 • niezawodny sprzęt najwyższej klasy – wysoka dokładność liczników energii i czujników, niezawodność transmisji GPRS w każdych warunkach,
 • bezpieczeństwo danych w Chmurze – sieć zabezpieczona przez SSL, transmisja danych GPRS wewnątrz prywatnej sieci APN,
 • dedykowana aplikacja MyLogic przetestowana dla obsługi danych od skali mikro do makro,
 • wsparcie przy korzystaniu z aplikacji, a także przy instalacji sprzętu oraz wszelkich pracach elektrycznych.

Wizualizacja i analiza danych

Wszystkie widoki dostosowane są do potrzeb Klienta. Wykorzystanie funkcji wykonywania zbliżeń w ustalonych okresach czasu oraz wizualizacja profilu pozwala na uchwycenie skoków zużycia energii.

Platforma MyMeter

Alerty SMS i e-mail

Alerty są dodatkową wartością dodaną dla Klienta finalnego. Ich głównym celem jest przywiązanie odbiorcy do usługodawcy rozwiązania, czyli do sprzedawcy energii elektrycznej.

W wersji podstawowej MyMeter Efekt Technologies proponuje trzy rodzaje alertów:

 • alert przekroczenia zużycia maksymalnego energii,
 • alert przekroczenia zużycia minimalnego energii,
 • alert przekroczenia mocy zamówionej.

Istnieje również możliwość rozszerzania aplikacji o kolejne typy alarmów.

MyMeter - alerty

Udostępnianie danych i pomoc

Eksport danych w dowolnej granulacji jest kolejną wartością dla Klienta finalnego. W wersji podstawowej MyMeter Efekt Technologies proponuje sześć granulacji oraz eksport danych w trzech najbardziej popularnych formatach. Istnieje możliwość rozszerzania listy o nowe typy i formaty danych.

Nasi Klienci potwierdzili efektywność tego rozwiązania z odbiorcami końcowymi.

MyMeter - eksport danych

Naszym Klientom dodatkowo oferujemy pełne wsparcie zarówno przy konfiguracji i ewaluacji oprogramowania, jak i przy wszelkich pracach elektrycznych w domu i firmie.

Łatwa integracja z systemami zewnętrznymi

Urządzenia MyMeter pozwalają na łatwą integrację ze systemami zewnętrznymi za pomocą API