Audyt procesów technologicznych

Firma Efekt Technologies świadczy usługi audytu i optymalizacji procesów technologicznych. Oferta jest skierowana głównie do przedsiębiorstw produkcyjnych.

Odpowiednie przeprowadzenie audytu i wdrożenie zaleceń pozwala na:

  • Identyfikację i eliminację źródeł nieoptymalnego wykorzystania zasobów
  • Lepsze zrozumienie procesu i działających w nim mechanizmów
  • Poprawę efektywności przedsiębiorstwa
  • Obniżenie kosztów bądź zwiększenie wolumenu produkcji przy stałych kosztach
  • Bardziej precyzyjne planowanie produkcji i lokowanie zasobów
  • Zwiększenie przewidywalności działań oraz stabilności przedsiębiorstwa

Nasza metodologia

Podejście Efekt Technologies jest oparte o wieloletnie doświadczenie naszych partnerów, natomiast stosowane przez nas metody są innowacyjne i skuteczne. We wdrożeniach audytów oraz programów poprawy efektywności proponujemy kompleksowe podejście, pozwalające na uzyskanie i utrzymanie pozytywnego efektu przez długi okres czasu.

Audyt procesów technologicznych

Podczas całego procesu opieramy się o autorskie, innowacyjne rozwiązania i narzędzia wypracowane przez naszych specjalistów. Pozwala nam to na pełne wykorzystanie dużej ilości danych pochodzących z różnych źródeł. Takie podejście prowadzi do:

  • Stworzenia mapy danych, procesów i analizy potencjału,
  • Określenia modelu stanów ruchowych, normatywów, występowania sytuacji szczególnych,
  • Wyznaczenia przebiegów, profili zużycia mediów i zasobów, wykrycia stanów nieoptymalnych,
  • Oszacowania i przedstawienia potencjału oszczędności, oceny oraz rekomendacji działań.