Audyty energetyczne

Audyt instalacji sprężonego powietrza

Termowizja

Realizacja audytów energetycznych

Komfort cieplny i usługi efektywności energetycznej (BES)

1. Obserwacje – założenia

term7

Potrzeby grzewcze współużytkowników pomieszczeń ogrzewanych z jednego węzła są różne. Krzywa grzewcza jest dobrana do instalacji w danym budynku i oczekiwanej uśrednionej temperatury. Zakłada to, że użytkownicy doregulują temperaturę w każdym pomieszczeniu termostatem, ale wielu stosuje też inne metody o niskiej efektywności energetycznej. Regulacja kompensacyjna prowadzi z reguły do przegrzewania i nadmiernych kosztów zwłaszcza w okresach przejściowych.

2. Obserwacje – dane rzeczywiste

Dane rzeczywiste z budynku pozwalają na określenie właściwości i warunków panujących w pomieszczeniach użytkowych. Dzięki nim możliwe jest późniejsze wyznaczenie parametrów sterujących dla regulatora.

term3

3. Zebranie danych niezawodnie i efektywnie kosztowo

Akwizycja rzeczywistych danych opisujących aktualny stan wewnątrz budynku może być bardzo prosta dzięki zastosowaniu węzłów sieci MyMesh:

  • Tryb stały (co x min) pomiaru temperatury i wilgotności
  • Tryb wzbudzenia pomiaru w warunkach programowalnych
  • Samoorganizacja sieci (z redundancją)
  • Stały monitoring torów radiowych i czułości
  • Łatwa skalowalność
  • Łatwe serwisowanie
  • Niski koszt jednostkowy

4. Wyznaczenie sygnałów sterujących (temperatury referencyjna dla regulatora)

Na podstawie pozyskanych danych rzeczywistych możliwe jest wyznaczenie odpowiedniego sygnału sterującego, który odpowiednio podany do regulatora temperatur jest w stanie zoptymalizować pracę węzła ciepłowniczego.

term6